Sunday, February 24, 2008

Gedane Onreg

Behandel ander so
Dat jy hulle nie eendag
Terugwens
Om gedane onreg
Te probeer regstel nie.

No comments: