Sunday, March 2, 2008

ModderHelp ‘n man uit die modder uit
En kyk
Of hy sukkel
Om homself skoon te kry
Voordat jy hom in jou
Huis inneem.

No comments: