Friday, August 29, 2008

Struikel


Die mens wat nie van
Die verlede wil afstand doen nie
Struikel oor die hede
En die toekoms

No comments: