Tuesday, August 26, 2008

Wyse Mense

Wyse mense leer wanneer hulle kan.
Dwase leer wanneer hulle moet.

A.W. Wellington

No comments: