Wednesday, September 10, 2008

Verwyte en Drome

'n Persoon is nie oud totdat verwyte die plek inneem van drome nie.

- Onbekend -

No comments: